Disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting Hulst by lightrun. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de stichting Hulst by lightrun, tenzij anders aangegeven.

De stichting Hulst by lightrun betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De stichting Hulst by lightrun aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Check hier alle deelnemers van de 8e Hulst by Lightrun 2024

Bekijk deelnemers