Praktische info

Inschrijven

Inschrijven worden geopend vanaf 1 oktober 2024 via www.inschrijven.nl.

Er is een maximum van 1500 deelnemers. Na-inschrijvingen zijn niet mogelijk.

Inschrijfkosten proberen we zo laag mogelijk te houden, dit om de laagdrempeligheid te kunnen bieden aan onze deelnemers: 

 • exclusief hoofdlampje en aanvullende blijvende herinnering € 10,00 per persoon

 • inclusief hoofdlampje en aanvullende blijvende herinnering € 12,50 per persoon

Startnummer

Het startnummer incl.speldjes dient gezamelijk met het hoofdlampje afgehaald te worden in het Stadhuis aan de Grote Markt in Hulst aan de hand van de door jouw ontvangen persoonlijke bevestigingsmail op: 

 • donderdagmiddag 16 januari 2025 vanaf 13:30uur tot uiterlijk 17:30uur of
 • vrijdag 17 janauri 2025 vanaf 13:30uur tot uiterlijk 19:15uur (op de dag van de 9e Hulst by Lightrun).

Gelieve voor de start van de Hulst by Lightrun het borstnummer ongevouwen aan te brengen aan uw voorzijde op borsthoogte.

Geen tijdregistratie

Daar het een funrun is en we geen opstopping bij de finish willen veroorzaken is er geen tijdsregistratie en uitslag. Wel staat er een tijdklok aan de finish, waar u uw tijd kan aflezen als hardlopende deelnemer.

De gebruikelijke prijsuitreiking voor de snelste 3 hardlopende vrouwen en mannen op de 5,4km en 9,1km vindt plaats om 21:00uur op de start/finish locatie. Aansluitend wordt voor de volwassenen de orgineelst verklede persoon/groep gehuldigd en daarna de orgineelst verklede jeugdige persoon of groep tot 12 jaar.

Hoofdlampje

Indien u ingescheven heeft incl hoofdlampje kunt u dit hoofdlampje gezamelijk met het borstnummer afhalen in het Stadhuis aan de Grote Markt in Hulst aan de hand van de door jouw ontvangen persoonlijke bevestigingsmail op:

 • donderdagmiddag 16 januari 2025 vanaf 13:30uur tot uiterlijk 17:30uur of
 • vrijdag 17 janauri 2025 vanaf 13:00uur tot uiterlijk 19:15uur (op de dag van de 9e Hulst by Lightrun).

Indien u bij inschrijven heeft beslist geen hoofdlampje te nemen en een eigen hoofd/borstlampje gebruikt, draagd u bij aan een beter milieu!

Wij vragen wij in verband met uw eigen veiligheid ten alle tijde een hoofd/borstlampje te dragen. 

Tevens kunt u tassen en laatste bescheiden in de gemeentehal wegleggen tot omstreeks 21:00 uur. Let op: organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan uw eigendommen. Er zijn geen douche- of toiletmogelijkheden door de organisatie voorzien.

We vragen alle deelnemers om zich origineel en feestelijk aan te kleden tijdens onze Hulst by Lightrun. Zo dingt u mee als volwassenen naar de origineelst verklede persoon of groep: "Het licht van Ulst”. Dit jaar is er ook voor de kinderen t/m 12 jaar een bijzondere prijs voor de origineelst verklede jeugdige persoon of groep!  

Parkeren

Voor parkeergelegenheid (na 18:00 uur gratis) kun je op de volgende plaatsen terecht:

 • 's Gravenhofplein                                          
 • Galgebolwerk                                               
 • Oranjebolwerk                                              
 • Havenfort
 • Stationsplein
 • Princebolwerk
 • Nassaubolwerk

Download hier de parkeerlocaties als bestand of via deze link.

Geleive GEEN gebruik te maken van de parking op de Grote Markt op de dag van de Hulst by Lightrun.

1e Start 19:30 uur - HARDLOPERS 5,4 & 9,1km - Grote Markt van Hulst

Er is een speciale opbouw naar het startmoment op de muziek van Coldplay - A Sky Full Of Stars. Het startschot op de Grote Markt zal om 19.30 uur gezamenlijk worden gegeven door onze burgemeester en/of een afvaardiging van de Hulsterse wethouders. Tevens zullen zij allen vervolgens ook deelnemen aan de Hulst by Lightrun.  

Let op: Bij innemen van de startpositie dienen de snelle hardlopers zich vooraan en de tragere hardlopers zich achteraan op te stellen. 

2e Start 19:32 uur - WANDELAARS 5,4km - Grote Markt van Hulst 

De wandelaars over 5,4 km stellen zich op voor de restaurants De Korenbeurs en Het Bonte Hert achter het 2e startlint. Start is een kleine 2 minuten later dan de hardloopstart (om 19:32 uur) en niet gelijk met de hardlopers.

Parcours 5,4 km en 9,1 km

      Link naar details route 5,4 km                                          Link naar details route 9,1 km

Splitsing hardloopafstanden

Ter hoogte net voor de Gentsepoort (op 5,1km bij het afgaan van de Hulster wallen) splitst het parcours van de 5,4 en 9,1 km. De wandelaars en hardlopers van de 5,4km gaan naar rechts op splitsing en beëindigen hun route via de Gentsestraat op de Grote Markt. De hardlopers van de 9,1 kilometer vervolgen hun route door links te gaan op splitsing richting de Van der Maelstedeweg. Tevens dienen bij de finish de hardlopers rechts richting de finishfuik en de wandelaars links aan te houden. 

Supporters

Ook supporters zijn uiteraard welkom tijdens dit avondevenement. Een leuke gezellige plek langs de route vind je onder andere bij de Keldermanspoort en de stadsmolen. De molendeuren staan deze avond wagenwijd open voor de passerende deelnemers. Op dit deel van de route zorgt een DJ en zeer mooie verlichting door Bankie ism Sound2Move voor een feestelijk sfeertje. Ook binnenstadbewoner, troubadour van Ulst en hardloper Frans Verwilligen draagt bij aan een oppeppende “Hulsterse Highfive Happening“ langs het parcours thv de Bellinghof op ong. 4,5km. Aan het einde van het stadspark, nabij het Havenfort, geeft de Brandweer Post Hulst acte de présence en houdt de Sjores Ambras Band er gegarandeerd de stemming in. Tevens zullen er diverse verlichte tractoren opgesteld worden aan de Van der Maelstedeweg, Koolstraat en aan het Ravelijn ism Verlichte trekkertocht Oost Zeeuws Vlaanderen. De Bierkaai zal dit jaar ook weer mooi uitgelicht worden vanuit de Koning van Engeland - Bioscoop, Brasserie & Theatercafe in Hulst ism Rick Hovestadt Technical Services (rhts-online.nl).   

Bijzonder uitgelicht 

Er zullen diverse locaties op het parcours bijzonder uitgelicht worden waaronder een gedeelte van het stadspark, de Van der Maelstedeweg en de stadmolen. De route wordt met borjes/led-lichtstaven uitgezet. Bij de start en finish op de Grote Markt van Hulst zal mag u ook als toeschouwer zeker niet missen. Bij goede weersomstandigheden zal in het stadspark en aan de Grote Markt een zeer bijzonder groot lichtpunt langs het parcours opdoemen. De branders van een heteluchtballon verzorgt dit jaar door Ballonvaren in Zeeland & West- Brabant | Ballonvaren Zeeland zal de deelnemers en toeschouwers sfeervol verlichten en verwarmen.

 

Prijsuitreiking 21:00 uur - Finishlocatie

De sfeervolle en originele prijsuitreiking voor de eerste drie hardlopende vrouwen en mannen (per afstand) vindt plaats op de Grote Markt om 21.00 uur. Aansluitend wordt voor de categorie volwassenen door een jury de trofee uitgereikt voor de origineelst verklede persoon of groep ‘Het leukste licht van Hulst’.  Dit jaar is er ook voor de kinderen t/m 12 jaar een bijzondere prijs voor de origineelst verklede jeugdige persoon of groep! Na je finish ontvangen alle hardlopers en wandelaars een aantal gezonde versnaperingen zoals een:

 

Afterparty

Het feest zal ongetwijfeld voortdurend tot in de late uurtjes in de cafés op en rond de Grote Markt waar ook de vrolijke noten van de Sjores Ambras Band te horen zullen zijn.

Algemene voorwaarden deelname Hulst by Lightrun:

Artikel 1     Deelname

 • Deelname aan het evenement kan plaatsvinden indien hij/zij de inschrijving volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer/ster akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 • De deelname aan ons evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander persoon in plaats van de aangemelde deelnemer aan een evenement deel te laten nemen. (o.v.b.)
 • Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Stichting Hulst by Lightrun kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden zoals COVID-19 / overmacht (art.6:75BW) tot 1 week voorafgaand aan event, besluiten het event geen doorgang te laten vinden. Uw inschrijving zal doorgeschoven worden naar de eerstvolgende editie, een jaar later.
 • Stichting Hulst by Lightrun kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren.

Artikel 2     Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoording.
 • Stichting Hulst by Lightrun is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer of derden mocht lijden als gevolg van de deelname of betrokkenheid.               
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast dient te worden.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door voorbereiding/training en anderszins zich voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.

Artikel 3     Portretrecht

 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Hulst by Lightrun voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 4     Persoonsgegevens

 • De deelnemer geeft toestemming de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens en resultaten te gebruiken en/of verwerken voor zo ver dat nodig is voor het organiseren van het evenement. Deze gegevens zullen worden weergegeven in diverse media zoals oa.: www.hulstbylightrun.nl, onze facebookpagina en diverse andere media.

Artikel 5     Kleding bewaring; persoonlijke eigendommen

 • Indien de organisatie van de Hulst by Lightrun gedurende het evenement – zaken van de deelnemer voor hem/haar bewaart of indien de deelnemer– zaken achterlaat in een al dan niet beheerde ruimte, is Stichting Hulst by Lightrun niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort.

Check hier alle deelnemers van de 8e Hulst by Lightrun 2024

Bekijk deelnemers