Goede doel

1e Goede doel 2024:  Stichting ‘t Huus 

Stichting ’t Huus is in 2009 opgericht. In de afgelopen jaren is ’t Huus gegroeid en deze groei opvolgen kunnen we natuurlijk niet alleen! Samen met een team van ongeveer dertig enthousiaste begeleiders, een orthopedagoog en verpleegkundigen organiseren we de opvangmogelijkheden binnen ’t Huus! De begeleiders zijn professioneel, betrokken en hebben een opleiding die zorggerelateerd is. Iedere begeleider maakt weer deel uit van een klein team rondom de cliënten op de dagbesteding of de woongroep. Hierdoor zijn cliënten en zijn of haar netwerk gekend en is het fijn om te werken of wonen bij ’t Huus.

Aan huis en op diverse locaties in Zeeuws-Vlaanderen bieden wij zorg en ondersteuning bij wonen en dagbesteding aan meer dan veertig kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliëntgerichte zorg, persoonlijk contact en individuele aandacht. Zo kunnen onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Meer informatie : Locaties - Stichting 't Huus (stichtingthuus.nl)

2e Goede doel 2024:  Stichting Sint Helpt

De Stichting Sint Helpt bestaat sinds 2017. Ontstaan uit een spontane actie om kinderen uit gezinnen waar de financiële middelen beperkt zijn, toch een pakjesavond te bezorgen. Dit is uitgegroeid tot een jaarlijks initiatief van 4 vrijwilligers die er samen voor zorgen dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar, wier ouders gebruik maken van de Voedselbank en andere instellingen met zorg en oog voor kinderen in nood in Zeeuws-Vlaanderen op 5 december Sinterklaas kunnen vieren met een cadeau en wat snoepgoed. Dit alles gefinancierd uit giften en donaties.

In 2023 waren er 480 kinderen in Zeeuws Vlaanderen die opgroeien in armoede. Help ook dit jaar Sint Helpt met het verwezenlijken van een sinterklaasfeest voor al die kinderen. Sinterklaas is helaas niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid. Maar liefst 480 (basis)schoolkinderen in Zeeuws Vlaanderen groeiden op in (verborgen) armoede in 2023. Ieder jaar, zien we de aantallen groeien. Dus nog meer kinderen hebben uw hulp nodig. Ieder kind moet toch in Sinterklaas kunnen geloven? ​Stichting Sint Helpt wil daarom zo veel mogelijk van deze kinderen een mooi sinterklaaspakket (t.w.v. 45,- per kind) geven. Want ieder kind verdient toch een mooi cadeau op 5 december?!! Meer informatie: Home | Stichting Sint Helpt

Eerdere goede doelen

In 2020 schonken we €500,- aan ZorgSaam Ouderenzorglocatie Antonius - Kloosterzande. Lees meer »

In 2019 schonken we € 500,- aan Stichting 't Huus. Lees meer »

In 2018 schonken we € 500,- aan Stichting Sint Helpt.  Lees meer »

 

Wij verkiezen ieder jaar een regionaal goed doel uit de gemeente Hulst. Indien u een goed doel wilt aandragen voor de volgende Hulst by Lightrun, gelieve een verzoek per mail met uw onderbouwing te sturen naar: hulstbylightrun@zeelandnet.nl. 

Check hier alle deelnemers van de 8e Hulst by Lightrun 2024

Bekijk deelnemers